top of page

OM KONTORET

BOLIG VARDEKROKEN.png

KONSEPT OG TILGANG 

MR arkitekter tar utgangspunkt i helheten. Vi arbeider tett med kunden og omsetter kundens verdier, behov til bolig og farger.

Form og farger i omgivelsene påvirker oss fysisk og psykisk. Ved riktig valg av disse kan vi støtte aktiviteten i rommet og stimulere trivsel og glede.

Denne viten bruker MR arkitekter når de formgir, innreder boliger eller hjelper bedrifter og institusjoner med å fremme en prosess via form og farger så brukere lettere kan nå sine mål.

tilbygg bolig fjellveien.png
tilbygg bolig fjellveien.png

VI HJELPER MED

  • Tegner hus, tilbygg, hytter, hagestuer og garasjer  tilpasset tomt og omgivelser

  • Er ekstremt opptatt av å lage gode og funksjonelle planløsninger tilpasset den enkelte kunde.

  • Konsultasjon angående bolig, tilbygg,  møblering og personlige fargbehov i bolig

  • Møblering og fargesetting av institusjoner og firmalokaler med tanke på å støtte den pågående aktiviteten

  • Hjelper med å se løsninger/gi råd ved kjøp av bolig

  • Foredrag om farger for bedrifter/private arrangement

bkpam2197879_portretttest.jpg

OM MARIT ROTI

Mine interesser er å skape gode omgivelser for mennesker. Sivilarkitektutdannelsen min har jeg tatt i London (3år) og Bergen (2år). Jeg har arbeidet som sivilarkitekt i København og Stavanger innenfor boligtegning, interiør og regulering av eiendom.

I de senere år har jeg videreutdannet meg som farge og innredningsrådgiver i løpet av 3 år i København. En utdannelse som sammenfatter psykologi, filosofi og vitenskap innenfor design og farger.

Jeg har også tatt grunnutdannelsen i empatisk kommunikasjon. Det handler om å skape kontakt mellom mennesker med respekt, likeverdighet, nærvær og ærlighet som sentrale kvaliteter i samspillet og dialogen.

bottom of page