top of page

I'm a title.

bkpam2197879_picture1_3.png

Vi hjelper med

  • Tegner hus, tilbygg, hytter, hagestuer og garasjer  tilpasset tomt og omgivelser

  • Er ekstremt opptatt av å lage gode og funksjonelle planløsninger tilpasset den enkelte kunde.

  • Konsultasjon angående bolig, tilbygg,  møblering og personlige fargbehov i bolig

  • Møblering og fargesetting av institusjoner og firmalokaler med tanke på å støtte den pågående aktiviteten

  • Hjelper med å se løsninger/gi råd ved kjøp av bolig

  • Foredrag om farger for bedrifter/private arrangement

bottom of page