Byggeskikkpris 2017 Sollivegen

Bolig Aksdal

Bolig Vardekroken

Nedre Tastasjø

Tilbygg bolig Fjellveien

Hytte Høle

Hytte Vier