Konsept

MR arkitekter tar utgangspunkt i helheten. Vi arbeider tett med kunden og omsetter hans verdier, behov til bolig og farger.

Form og farger i omgivelsene påvirker oss fysisk og psykisk. Ved riktig valg av disse kan vi støtte aktiviteten i rommet og stimulere trivsel og glede.

Denne viten bruker MR arkitekter når de formgir, innreder boliger eller hjelper bedrifter og institusjoner med å fremme en prosess via form og farger så brukere lettere kan nå sine mål.